Tydzień szkoleniowy WBL Guarantee

W dniach od 25 do 29 listopada, partner HdBA zorganizował na Uniwersytecie Stosowanych Nauk ds. badań nad rynkiem pracy szkolenie dla partnerów WBL Guarantee, mające na celu zebranie doradców zawodowych i przedstawicieli instytucji z Hiszpanii, Włoch i Cypru, oraz upowszechniania istoty ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego. 18 uczestników (6 z Hiszpanii, 6 z Włoch i 6 z Cypru) wzięło udział w tygodniowym szkoleniu na uniwersytecie, aby dowiedzieć się o projekcie WBL Guarantee i jego korzyściach dla ich codziennej pracy; podzielić się swoimi osobistymi pomysłami na temat funkcjonowania sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w swoich krajach; otrzymywać informacje dotyczące niemieckiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, jego podmiotów i struktur zarządzania; zaopiniować program nauczania dla doradców zawodowych / praktyków opracowany w ramach projektu WBL Guarantee.

W ciągu tygodnia szkoleniowego, gospodarz HdBA przygotował program prezentacji i debat z profesorami Uniwersytetu i ekspertami zewnętrznymi. W poniedziałek 25 listopada, prof. Peter Weber i dr Rebeca Garcia Murias zaprezentowali programy nauczania w miejscu pracy oraz doskonalenia zawodowego stosowane w Europie – wprowadzenie do tematyki pięciodniowego szkolenia. Następnie zaprezentowano schemat porównawczy między różnymi systemami kształcenia i szkolenia zawodowego; tego samego dnia prof. Christian Schmidt przedstawił w swojej prezentacji znaczenie innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, prezentując niektóre praktyczne zastosowania w niemieckim systemie kształcenia i szkolenia zawodowego. We wtorek 26 listopada, dr Barbara Burger z GAB München, instytutu badawczego zajmującego się innowacjami w kształceniu i szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach, przedstawiła prezentację na temat metodologii uczenia się zintegrowanego z pracą, przybliżając uczestnikom potrzebę zwiększenia niezależności stażystów oraz praktykantów w zakresie szkolenia w miejscu pracy. W środę 27 listopada, prof. Ralph Conrads przedstawił prezentację na temat wspomaganego uczenia się w miejscu pracy, szczególnej formy wsparcia udzielanego w Niemczech, poprzez rządowe finansowanie, osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji korzystających z różnych form szkolenia w miejscu pracy.

W trakcie szkolenia (LTTA) odbyły się dwie wizyty studyjne: w Akademii Kształcenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Mannheim oraz w siedzibie Federalnej Służby Poradnictwa Zawodowego i Zatrudnienia w Heidelbergu.