Sukces testowania

Sukces testowania, potwierdzony zainteresowaniem na szczeblu międzynarodowym i pozytywnymi odpowiedziami zebranymi od wszystkich zaangażowanych grup, jest zwieńczeniem trzyletniej pracy partnerstwa projektowego, w skład, którego wchodzi sojusz organizacji publicznych (Lazio Region, Cyprus Productivity Center, Andalucia Emprende), świat biznesu (Cypryjska Izba Handlowo-Przemysłowa, Confartigianato Imprese Lazio, Femeval) oraz instytucji dostarczających szkolenia zawodowe (ERIFO, FyG, MMC). W Konsorcjum znalazł się również niemiecki przedstawiciel, University of Applied Sciences at Work (HdBA Mannheim) oraz partner ICT z Polski, firma Danmar Computers.

Oprócz umiejętności charakterystycznych dla Konsorcjum obejmującego wiele podmiotów, podstawową rolę w powodzeniu projektu zapewniła stała mobilizacja dużej liczby interesariuszy: około 45 przedstawicieli świata biznesu, 85 przedstawicieli organizacji szkoleniowych / usługowych, a 60 użytkowników końcowych wzięło udział w badaniach lub testowaniu rezultatów; 39 przedstawicieli grup docelowych projektu było zaangażowanych w prace tzw. Narodowej Grupy WBL , komitetu konsultacyjnego wspierającego partnerstwo w ewaluacji rezultatów; 130 uczestników wzięło także udział w wydarzeniach upowszechniających, które odbyły się w trzech krajach partnerskich.