Projekt

WBL Guarantee to 3-letni program, którego celem jest zaprojektowanie, opracowanie i zatwierdzenie dwóch programów nauczania wspierających rozwój zawodowy trenerów pracujących w MŚP oraz doradców zawodowych, sektora publicznego i prywatnego, stosujących praktyki uczenia się w miejscu pracy (WBL; ang. work-based learning) w Europie.

Projekt określa nowe konteksty (pod względem aktualnych europejskich warunków rynku pracy, schematów WBL i realizowanych programów), które wpływają na zmianę w tradycyjnych rolach pracodawców/mentorów pracujących w MŚP oraz doradców zawodowych/specjalistów pracujących w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, czy agencjach zatrudnienia, co wymaga nabycie nowych umiejętności zawodowych, aby podołać nowym wyzwaniom związanymi z opracowywaniem, szkoleniem i akredytacją wymienionych profili zawodowych w całej Europie.

W skrócie, projekt WBL Guarantee wspiera rozwój strategii i narzędzi, których celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli i doradców, zwiększając w ten sposób skuteczność i atrakcyjność nauczania w miejscu pracy (WBL).

Projekt zakłada powstanie następujących rezultatów:

  1. Analiza porównawcza europejskich schematów WBL z ramami kompetencji/opisami profili stanowisk pracy (umiejętności, wiedzy i zdolności), które obejmują zarówno role instytucji wysyłającej i przyjmującej.
  2. Opracowanie programu nauczania dla trenerów pracujących w MŚP
  3. Opracowanie programu nauczania dla doradców zawodowych/praktyków (sektora publicznego i prywatnego) pracujących w oparciu o schematy WBL
  4. Program dla trenerów oparty na koncepcji ‘blended learning’ wraz z przewodnikiem do samodzielnego uczenia się
  5. Program dla doradców zawodowych oparty na koncepcji ‘blended learning’ wraz z przewodnikiem do samodzielnego uczenia się
  6. Przewodnik po programach WBL i mobilnościach

Projekt przyjrzy się możliwości wzmocnienia i podniesienia kwalifikacji u trenerów i doradców zawodowych oraz rozpozna zestaw kluczowych kompetencji, które następnie zostaną porównane ze standardami EQF i NQF, aby określić, czy istnieje możliwość opracowania ram opartych na tych kompetencjach. Projekt ma również na celu opracowanie dwóch programów nauczania (CVET) za pomocą wielu „narzędzi” najlepszych praktyk, które trenerzy oraz doradcy zawodowi będą mogli włączyć do swojej pracy z osobami bezrobotnymi, uczniami i stażystami/praktykantami, aby zapewnić dostępność rezultatów praktyki WBL.

Scroll Up