Konferencja Końcowa projektu

Konferencja Końcowa projektu, która odbyła się 20 sierpnia 2020 r. w Rzymie w siedzibie partnera projektu ERIFO i była transmitowana równolegle na platformie wirtualnej, przedstawiła publiczności główne rezultaty prac: Kurs online w zakresie szkolenia trenerów zatrudnionych w firmach; Podręcznik do celów szkolenia trenerów w placówkach edukacyjnych.