Wydarzenie upowszechniające w Hiszpanii

W lutym 2020 r. hiszpańscy partnerzy FEMEVAL i FYG Consultores zorganizowali wydarzenie upowszechniające w Walencji, w którym wzięło udział ponad 30 przedstawicieli różnych grup docelową projektu. Wydarzenie obejmowało prezentację różnych rezultatów stworzonych przez Konsorcjum WBL Guarantee, a także było okazją do ogłoszenia pilotażu, które zostanie przeprowadzone w ramach projektu w kolejnych miesiącach. Uczestnicy mieli również okazję podzielić się swoją opinią nt. stworzonych w ramach projektu rezultatów, ale także na temat praktyk nauczania w miejscu pracy w Hiszpanii i tego, jak ich zdaniem można ulepszyć te praktyki, aby pomóc większej liczbie potencjalnych beneficjentów.

Scroll Up