Partnerzy

W projekt zaangażowanych jest 5 krajów partnerskich i 11 organizacji reprezentujących WBL Alliance w Europie, pochodzących z różnych sektorów: organy władzy publicznej o możliwościach regulacyjnych w zakresie VET/ALMP; organizacje VET/pośrednictwa pracy i dostawcy usług szkoleniowych; partnerzy społeczni reprezentujący MŚP i uniwersytet. Każda z organizacji partnerskich, na poziomie krajowym, bądź europejskim, zaangażowana jest w praktyki WBL.

REGIONE LAZIO

Regione Lazio – koordynator projektu, to instytucja i organ o możliwościach regulacyjnych w kwestiach kształcenia zawodowego i zatrudnienia(VET), w szczególności w zakresie aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) w regionie. Funkcje te są w szczególności wykonywane przez Departament Pracy, który odpowiada za uczenie się w miejscu pracy, szkolenia wstępne i szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego dla pracowników, przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych. Ponadto Departament Pracy koordynuje, organizuje i kieruje publicznymi służbami zatrudnienia w rejonie, zorganizowanymi w 38 Centrach Zatrudnienia rozmieszczonych w obszarze metropolitalnym Rzymu.

Website: regione.lazio.it

E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE

ERIFO to firma z ponad 15-letnim doświadczeniem w sektorze uczenia się przez całe życie we Włoszech i Europie. Posiada szerokie portfolio prac projektowych, w których personel ERIFO m.in. przeprowadzał badania, zapewniał jakość, prowadził ewaluację oraz zarządzał ponadnarodowymi projektami UE. Misją ERIFO jest przyczynianie się do wzmocnienia systemu kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim w celu zapewnienia rozwoju kapitału ludzkiego i reagowania na stale rosnące potrzeby i wymagania rynku pracy.

Website: erifo.it

Confartigianato Imprese Lazio

Confartigianato Imprese Lazio jest jedną z regionalnych federacji organizacji narodowej Confartigianato Imprese, która składa się z 118 lokalnych stowarzyszeń, 20 federacji regionalnych, 12 federacji kategorii i 46 stowarzyszeń handlowych.

Ponieważ Włochy mają rekordową pozycję w Europie pod względem liczby rzemieślników i małych przedsiębiorstw, Confartigianato Imprese odgrywa zasadniczą rolę w reprezentowaniu interesów tych osób i świadczeniu usług na ich rzecz.

Website: confartigianatolazio.it

INSTALOFI LEVANTE SL

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) to prywatna firma doradcza wyspecjalizowana w zakresie organizacji szkoleń dla firm. Firma została stworzona przez doświadczonych profesjonalistów z zakresu tworzenia i innowacyjności biznesu, szkolnictwa i edukacji, z szerokim doświadczeniem, jako trenerzy i mentorzy.

FyG specjalizuje się w rozwoju biznesu i innowacyjnych rozwiązaniach związanych m.in. z zapewnieniem szkoleń dla MŚP i start-upów.

Website: fygconsultores.com

FEDERACION EMPRESARIAL METALURGICA VALENCIANA

FEMEVAL, Federacja Pracodawców Sektora Metalurgicznego w Walencji, to organizacja typu non-for-profit, która reprezentuje firmy sektora mechaniki metalowej w regionie Walencji. Obecnie ponad 3500 firm tworzy FEMEVAL, w większości z nich to MŚP, należące do branży metalowej, sektora handlu oraz usług.

Website: femeval.es

ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA

ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA jest organizacją typu non-profit podlegająca pod regionalny rząd Andaluzji (w południowej Hiszpanii). Założeniem tej publicznej jednostki jest wzmocnienie działalności gospodarczej w regionie Andaluzji poprzez wspieranie powstawania MŚP i ich rozwoju, a także zwiększanie zdolności do zatrudnienia.

Website: andaluciaemprende.es

M.M.C Management Center Limited

Instytucja M.M.C Management Center Ltd została założona w 2002 roku, jako dostawca usług szkoleniowych dla osób dorosłych i w zakresie kształcenia zawodowego.

MMC składa się z trzech departamentów:

  1. Departament Szkoleń
  2. Departament Zarządzania Wydarzeniami
  3. Departament Projektów Europejskich

Website: mmclearningsolutions.com

CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Cypryjska Izba Handlowo-Przemysłowa (CCCI) działa, jako Federacja Okręgowych Izb Handlu i Przemysłu pięciu głównych miast Cypru, Nikozji, Limassolu, Famagusty, Larnaki i Pafos, które posiadają jurysdykcję w swoich miastach i okręgach. Izba jest organizacją ludzi biznesu z Cypru i oprócz oferowania im szerokiego wachlarza usług, promuje ich interesy i poglądy przed rządem i władzą ustawodawczą.

Website: ccci.org.cy

CYPRUS PRODUCTIVITY CENTRE

Cyprus Productivity Centre (CPC) jest departamentem Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych (MLSI) rządu Cypru. Departament zatrudnia 50 osób. Długoterminowym celem CPC jest „wspieranie organizacji prywatnych i publicznych w jak najlepszym wykorzystaniu zasobów ludzkich i kapitałowych, aby zwiększyć produktywność.”

Website: mlsi.gov

Danmar Computers sp z o.o.

Danmar Computers to prywatna firma świadcząca usługi szkolenia zawodowego w zakresie IT oraz dostawca programów e-learningu i innych dostoswanych do potrzeb użytkownika rozwiązań ICT. Firma zajmuje się: szkoleniami, opracowywaniem programów i materiałów szkoleniowych, doradztwem, tworzeniem stron internetowych i aplikacji mobilnych, projektowaniem kampanii marketingowych oraz wdrażaniem systemów e-learningowych. Misją Danmar Computers jest promowanie uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod szkoleniowych.

Website: danmar-computers.com.pl

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT

HdBA jest Uniwersytetem Stosowanych Badań Pracy założonym w 2006 roku, finansowanym przez Federalną Agencję ds. Zatrudnienia, publicznie rozpoznawanym i akredytowanym przez niemiecką Radę Nauki i Humanistyki (Wissenschaftsrat). HdBA obecnie zatrudnia 112 pracowników i każdego roku przyjmuje około 500 studentów w swoich dwóch placówkach uniwersyteckich, zlokalizowanych w Mannheim i Schwerin, które oferują zdobycie kwalifikacji na poziomie studiów licencjackich przyszłym doradcom w zakresie edukacji, kariery, zatrudnienia i zarządzania rynkiem pracy. Ponadto HdBA oferuje szkolenia dla pracowników Federalnej Agencji Zatrudnienia i innych zainteresowanych stron w zakresie rynku pracy, szkolenia zawodowego i edukacyjnego oraz usługi doradztwa zawodowego.

hdba.de

Scroll Up