IO4

Program dla trenerów oparty na koncepcji ‘blended learning’ wraz z przewodnikiem do samodzielnego uczenia się
Rezultat pracy intelektualnej nr 4

Czwarty rezultat będzie opierał się na testowaniu zawartości drugiego rezultatu za pomocą kursu pilotażowego, realizowanego w każdym kraju partnerskim, składającego się z trzech zintegrowanych etapów, z udziałem 10 trenerów w MŚP (uczniów). Wyniki przeprowadzonego pilotażu posłużą partnerom w opracowaniu przewodnika do samodzielnej nauki wraz z zestawem zasobów i narzędzi wspierających naukę, który zostanie udostępniony obecnym i aspirującym trenerom biznesu oraz osobom zainteresowanym wprowadzeniem praktyk WBL. Niniejszy przewodnik ma na celu stworzenie możliwości do samooceny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych u trenerów pracujących w firmach, poprzez udostępnienie im zasobów pozwalającym na ocenę własnych umiejętności i kompetencji, a także materiałów wspierających rozwój dodatkowych umiejętności i zdolności, oraz monitorowanie i ocenę posiadanych umiejętności w świetle standardów kompetencji zawodowych i związanych z nimi norm NQF/EQF.

Przewidywany czas publikacji: styczeń 2020
Pobierz

Scroll Up