IO3

Opracowanie programu nauczania dla doradców zawodowych/praktyków (sektora publicznego i prywatnego) pracujących w oparciu o schematy WBL
Rezultat pracy intelektualnej nr 3

W oparciu o wyniki pierwszego rezultatu, opracowany i przetestowany zostanie jednolity program nauczania wspierający rozwój zawodowy doradców zawodowych praktykujących lub chętnych zaimplementować metodę WBL w organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Założeniem jest, by powstał program, który będzie zapewniał odpowiednie umiejętności/kompetencje doradcom zawodowym/praktykom (organizacji wysyłającej) w celu zarządzania I dostarczenia wysokiej jakości praktyk WBL oraz wzbogacenia wiedzy. Program nauczania udostępniony zostanie w postaci otwartego kursu online (MOOC), zawierającym praktyczne sesje szkoleniowe i dodatkowe materiały wspierające cały proces, tj. zestaw narzędzi.

Pobierz

Scroll Up