IO2

Opracowanie programu nauczania dla trenerów pracujących w MŚP

Rezultat pracy intelektualnej nr 2

W oparciu o wyniki pierwszego rezultatu, opracowany i przetestowany zostanie jednolity program nauczania wspierający rozwój zawodowy (CVET) trenerów pracujących w MŚP. Założeniem jest, by powstał program, który będzie zapewniał odpowiednie umiejętności/kompetencje w celu osiągnięcia wysokiej jakości parametrów w praktykach WBL (ze strony organizacji przyjmującej). Program nauczania udostępniony zostanie w postaci otwartego kursu online (MOOC), zawierającym praktyczne sesje szkoleniowe i dodatkowe materiały wspierające cały proces, tj. zestaw narzędzi.

Przewidywany czas publikacji: kwiecień 2019

link MOOC
Pobierz

Scroll Up