IO1

Ponadnarodowe badania i analiza porównawcza ról zawodowych i wyzwań praktyki WBL w Europie: Polityka, Systemy, Standardy Kompetencji i Dobre Praktyki

Rezultat pracy intelektualnej nr 1

Badanie uwzględni i porówna metody WBL stosowane w krajach partnerskich, zestawiając zmiany organizacyjne i regulacyjne publicznych i prywatnych podmiotów zatrudnienia pracujących w oparciu o schematy WBL, z najnowszymi osiągnięciami krajowych schematami WBL, dotyczącymi wspierania przedsiębiorstw, zalet korzystania ze schematów WBL, a także stopień, w jakim wdrażane są praktyki WBL wynikające z zapisów ‘Riga Conclusions 2015.’

Streszczenie
Wersja pełna (dokument w języku angielskim)

Scroll Up