Początek działań pilotażowych

Czy prowadzisz szkolenia w firmie? Czy planujesz przyjąć taką rolę w najbliższych miesiącach? Czy jesteś trenerem w instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego lub pracujesz w agencji zatrudnienia, która jest odpowiedzialna za organizację staży? Czy jesteś doradcą zawodowym pracującym w publicznym centrum zatrudnienia? Zapraszamy do testowania rezultatów projektu, zwłaszcza kursu e-learningowego. Kurs jest dostępny pod linkiem: […]

Wydarzenie upowszechniające w Hiszpanii

W lutym 2020 r. hiszpańscy partnerzy FEMEVAL i FYG Consultores zorganizowali wydarzenie upowszechniające w Walencji, w którym wzięło udział ponad 30 przedstawicieli różnych grup docelową projektu. Wydarzenie obejmowało prezentację różnych rezultatów stworzonych przez Konsorcjum WBL Guarantee, a także było okazją do ogłoszenia pilotażu, które zostanie przeprowadzone w ramach projektu w kolejnych miesiącach. Uczestnicy mieli również […]

Dostępność rezultatów projektowych

Skorzystaj z bezpłatnego kursu, w którym możesz uczestniczyć zdalnie, wchodząc na platformę e-learningową aktywowaną na potrzebę etapu testowania. Szkolenie online dostępne jest w języku angielskim, hiszpańskim i włoskim. https://wbl.erasmus.site/mooc/ Sprawdź inne rezultaty, dostępne po przejściu do zakładki Rezultaty: www://wbl.erasmus.site/

Tydzień szkoleniowy WBL Guarantee

W dniach od 25 do 29 listopada, partner HdBA zorganizował na Uniwersytecie Stosowanych Nauk ds. badań nad rynkiem pracy szkolenie dla partnerów WBL Guarantee, mające na celu zebranie doradców zawodowych i przedstawicieli instytucji z Hiszpanii, Włoch i Cypru, oraz upowszechniania istoty ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego. 18 uczestników (6 z Hiszpanii, 6 z Włoch i […]

Wydarzenie upowszechniające we Włoszech

W dniu 5 lipca 2019 r. w Izbie Handlowej w Rieti (we Włoszech) odbyło się wydarzenie upowszechniające, którego głównym celem było przedstawienie raportu ponadnarodowych badań i analizy porównawczej ról zawodowych i wyzwań WBL w Europie publiczności składającej się z przedstawicieli lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie zainteresowanych wprowadzeniem metodologii szkolenia w firmie, gdy będzie gotowa […]

Trzecie spotkanie partnerów

Trzecie międzynarodowe spotkanie w projekcie WBL Guarantee odbyło się w Limassol w dniach 3-4 czerwca 2019 r., a gospodarzem był partner CPC. Spotkanie stanowiło dla partnerów podstawę do dyskusji na temat etapów opracowywania różnych rezultatów projektu oraz ustalenia priorytetów zadań, które usprawnią realizację działań projektowych. Spotkanie stanowiło w szczególności ważną okazję dla wszystkich obecnych partnerów […]

Drugie spotkanie partnerów

Organizacja FEMEVAL – Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana – była gospodarzem drugiego spotkanie partnerów w projekcie WBL GUARANTEE. Partnerzy w projekcie przybyli do Walencji na dwu-dniowe spotkanie 18-19 października, 2018 roku. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat postępów w pracach nad pierwszym rezultatem pracy intelektualnej (wynikami badań nad rolami i wyzwaniami WBL w Europie), rozmowy […]

Spotkanie otwierające

W dniach 29 i 30 stycznia 2018 r. w Rzymie we Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie projektu WBL GUARANTEE (Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning). Spotkanie zostało zorganizowane przez REGIONE LAZIO w siedzibie instytucji, w Sali „Altiero Spinelli”, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich. Po krótkich prezentacjach wszystkich organizacji, gospodarz przedstawił ogólne […]

Scroll Up