Drugie spotkanie partnerów

Organizacja FEMEVAL – Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana – była gospodarzem drugiego spotkanie partnerów w projekcie WBL GUARANTEE. Partnerzy w projekcie przybyli do Walencji na dwu-dniowe spotkanie 18-19 października, 2018 roku. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat postępów w pracach nad pierwszym rezultatem pracy intelektualnej (wynikami badań nad rolami i wyzwaniami WBL w Europie), rozmowy […]

Spotkanie otwierające

W dniach 29 i 30 stycznia 2018 r. w Rzymie we Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie projektu WBL GUARANTEE (Public-Private Alliance to GUARANTEE quality of Work Based Learning). Spotkanie zostało zorganizowane przez REGIONE LAZIO w siedzibie instytucji, w Sali „Altiero Spinelli”, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich. Po krótkich prezentacjach wszystkich organizacji, gospodarz przedstawił ogólne […]

Scroll Up