Διεθνή εβδομάδα εκπαίδευσης για το πρόγραμμα WBL Guarantee

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Εργασιακών Σπουδών HdBA στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας, διοργάνωσε Διεθνή εβδομάδα εκπαίδευσης για το πρόγραμμα WBL Guarantee μεταξύ 25 και  29 Νοεμβρίου 2019. Στόχος της εβδομάδας ήταν η διασύνδεση επαγγελματικών συμβούλων από την Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο αλλά και η διάχυση της κουλτούρας που προωθεί το πλαίσιο CVET (Συνεχής Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Οι 18 συμμετέχοντες (6 από Ισπανία, 6 από Ιταλία και 6 από Κύπρο) παρακολούθησαν την εκπαίδευση διάρκειας μίας εβδομάδας για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα WBL Guarantee και τα ωφελήματα του στις καθημερινές τους εργασίες, να μοιραστούν προσωπικές τους ιδέες για την λειτουργία Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET) στις χώρες τους, να πληροφορηθούν σχετικά με το Γερμανικό σύστημα VET, τους φορείς και τη δομή διακυβέρνησης του αλλά και να αναθεωρήσουν το πρόγραμμα για τους Συμβούλους Εργασίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος WBL Guarantee. Επίσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διοργανώθηκαν ευρείας φάσματος παρουσιάσεις και συζητήσεις με καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, ο καθηγητής Peter Weber και η Δρ. Rebeca Garcia Murias πραγματοποίησαν μια παρουσίαση σχετικά με τα προγράμματα εκμάθησης με βάση την εργασία σε όλη την Ευρώπη αλλά και την δια βίου καθοδήγηση, παρέχοντας μια γενική εισαγωγή στις επόμενες 5 ημέρες δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια εισήχθη ένα συγκριτικό σύστημα μεταξύ του γαλλικού, του αγγλικού και του γερμανικού συστήματος VET. Στη συνέχεια, ο καθηγητής Christian Schmidt πραγματοποίησε μια παρουσίαση σχετικά με την σημασία της καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, παρουσιάζοντας μια επισκόπηση της θεωρίας στον τομέα αλλά και πρακτική εφαρμογή στο γερμανικό σύστημα VET. Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, η Δρ. Barbara Burger της GAB München, ενός ερευνητικού
ινστιτούτου που επικεντρώνεται στην καινοτομία της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις, πραγματοποίησε μια παρουσίαση πάνω στη μεθοδολογία της Εργασιακής Μάθησης, με στόχο την αύξησης της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα WBL. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο καθηγητής Ralph Conrads πραγματοποίησε μια παρουσίαση σχετικά με την μάθηση με βάση την υποβοηθούμενη εργασία, μια συγκεκριμένη μορφή υποστήριξης που παρέχεται στη Γερμανία μέσω κυβερνητικής
χρηματοδότησης για τους χρήστες του WBL με μειονεκτικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν δύο εξωτερικές επισκέψεις, στην Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης του Επιμελητηρίου χειροτεχνίας του Μάνχαϊμ και στα κεντρικά γραφεία των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Απασχόλησης της Χαϊδελβέργης.