3η Διασυνοριακή συνάντηση του έργου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑ η 3η Διασυνοριακή συνάντηση του έργου Work Based Learning Guarantee. Στη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία στους εταίρους να καλύψουν τα διάφορα θέματα του έργου και να συζητήσουν την πρόοδο του. To WBL guarantee είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, στο οποίο συνεργάζονται οργανισμοί από πέντε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες Στη συνάντηση συμμετείχαν εταίροι από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ισπανία, και την Ιταλία. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός δύο προγραμμάτων σπουδών για την επαγγελματική ανάπτυξη των ενδο-επιχειρησιακών (εσωτερικών) εκπαιδευτών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των συμβούλων εργασίας / επαγγελματιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που εργάζονται σε προγράμματα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας στην Ευρώπη. Το έργο εντοπίζει τις νέες απαιτήσεις (τόσο από την άποψη των σημερινών ευρωπαϊκών συνθηκών της αγοράς εργασίας όσο και από τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) που επηρεάζουν και μεταβάλλουν τους παραδοσιακούς ρόλους των εργοδοτών / μεντόρων και των συμβούλων απασχόλησης στους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που ζητούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Οι κυπριακοί φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου και η MMC. Στις 5 Ιουλίου, 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επιμελητήριο του Ριέτι (Ιταλία) για την
παρουσίαση της Διακρατικής έρευνας για το IO1 του προγράμματος WBL Guarantee. Το περιεχόμενο της έρευνας στα πλαίσια του IO1 παρουσιάστηκε σε αντιπροσώπους τοπικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενδιαφέρων στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για την εκπαίδευση ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών, όταν είναι έτοιμοι. Συντονιστής της συνάντησης ήταν ο Πρόεδρος του Confartigianato Imprese Lazio, κύριος Maurizio Aluffi, με την συμμετοχή αντιπροσώπου του Regione Lazio, κυρία Mafalda Camponeschi και τον εκπρόσωπο της ERIFO κύριος Andrea Ranelletti.