Το τελικό Συνέδριο του έργου

Το τελικό Συνέδριο του έργου, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2020 στα κεντρικά γραφεία της ERIFO στη Ρώμη και μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε εικονική πλατφόρμα, παρουσίασε τα κύρια αποτελέσματα του έργου στο κοινό: Το Διαδικτυακό Πρόγραμμα για την συνεχή εκπαίδευση των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών· το Εγχειρίδιο για τη Συνεχή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (διατίθεται επίσης για ηλεκτρονική μάθηση).