Ευχαριστώ

Το WBL Guarantee (2017-1-IT01-KA202-006161) ήταν ένα τριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό INAPP μέσω πόρων Erasmus + KA2.

WBL Guarantee είναι ένα έργο που συντονίζεται από την Regione Lazio, το οποίο έχει αναπτύξει το επαγγελματικό και εκπαιδευτικό πρότυπο του προφίλ του εκπαιδευτή της εταιρείας και του εκπαιδευτή φορέων κατάρτησης, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της μάθησης με βάση την εργασία (WBL).

Συντονιστής έργου: REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Εταίροι του έργου

  1. ERIFO Ente per la ricerca e formazione (Ιταλία)
  2. Confartigianato imprese Lazio (Ιταλία)
  3. Instalofi Levante SL (Ισπανία)
  4. Federacion Empresarial Metalurgica Valenciana: FEMEVAL (Ισπανία)
  5. Andalucia Emprende (Ισπανία)
  6. M.M.C Management Center Ltd (Κύπρος).
  7. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κύπρος).
  8. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Κύπρος)
  9. HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUE ARBEIT: HdBA (Γερμανία)
  10. Danmar COMPUTERS SP ZOO (Πολωνία)
Scroll Up