Δεύτερη διακρατική συνάντηση

Η FEMEVAL – Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana – ήταν ο εταίρος που φιλοξένησε τη δεύτερη διακρατική συνάντηση συνεργασίας του έργου WBL GUARANTEE. Εκπρόσωποι από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς συναντήθηκαν στη Βαλένθια για μια διήμερη συνάντηση στις 18-19 Οκτωβρίου 2018.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τους εταίρους να συζητήσουν την πρόοδο των παραδοτέων. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν η πρόοδος στο Intellectual Output no. 1 (αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τους ρόλους και τις προκλήσεις της WBL στην Ευρώπη), ενώ αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά και με τα άλλα παραδοτέα και καθόρισαν νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αποτελεσμάτων. Τέλος, συζητήθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την διάδοση των αποτελεσμάτων, τη διαχείριση του έργου και τις επόμενες διακρατικές συναντήσεις.

Η επόμενη συνάντηση του έργου WBL GUARANTEE θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 3-4 Ιουνίου 2019, όπου ο διοργανωτής θα είναι η MMC. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Κύπριοι εταίροι θα διοργανώσουν επίσης το πρώτο Multiplier Event, που σηματοδοτεί την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος.