Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι διαθέσιμα

Επωφεληθείτε από το δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως, με πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning που ενεργοποιήθηκε για τη δοκιμαστική φάση δοκιμών.

Διατίθεται στα Αγγλικά, Ισπανικά και Ιταλικά.

https://wbl.erasmus.site/mooc/

Δείτε άλλα αποτελέσματα, μέσω της καρτέλας «Προϊόντα» στην ιστοσελίδα:

https://wbl.erasmus.site/