Έναρξη πιλοτικών δραστηριοτήτων

Είσαι ενδοεπιχειρησιακός εκπαιδευτής;

Σκοπεύεις να αναλάβεις το ρόλο του εκπαιδευτή τους επόμενους μήνες;

Είστε εκπαιδευτής που εργάζεστε σε φορέα παροχής ΕΕΚ ή οργανισμό απασχόλησης ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργοποιεί την πρακτική άσκηση;

Είσαι σύμβουλος εργασίας που δουλεύεις σε δημόσιο κέντρο απασχόλησης;

Σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε τα αποτελέσματα του έργου, ειδικά το μάθημα e-learning.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο κάτω από το σύνδεσμο:

https://wbl.erasmus.site/mooc/

Συμμετέχοντας στις πιλοτικές δοκιμές και παρακολουθώντας τουλάχιστον το 80 % των ωρών του μαθήματος θα είστε σε θέση να λάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο ισχύει για τους σκοπούς της συνεχούς εκπαίδευσης. Σε χώρες όπου έχουν θεσπιστεί περιοριστικά μέτρα λόγω της έκτακτης ανάγκης COVID-19, όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης και εργαστηρίων θα διεξάγονται με εικονικό τρόπο.